Tilbudet vil bli formet etter de forespørsler som kommer inn. I første omgang vil det sannsynligvis bli en time fra kl 18:00 på en av hverdagene, og det vil være ett maks antall seks personer per time. Kurset vil typisk gå i hele mai og juni og det betales på forskudd. Instruksjon vil bli tilpasset de enkelte personers ferdighetsnivå. Prisene vil ligge på ca kr 1.500,- for medlemmer og ca kr 2.500,- for ikke-medlemmer. Send epost til post@konglungentk.no og meld interesse.