Hei alle ivrige Tennisentusiaster! Vi går mot en ny sesong med mye aktivitet på banen vår og de fleste av oss kan nok knapp dy seg for å komme i gang. Slik været har vært de siste årene har det vært fullt mulig å spille utendørs på de fleste grusbaner på Østlandet fra begynnelsen/midten av mars og vi satser på at dette vil bli mulig også i år.

I hele fjoråret fikk vi spille gratis, men i år er vi klubb med medlems-kontingent. Styret håper alle nå melder seg inn og verv gjerne naboer og venner. På vegne av styret ønsker jeg alle meget velkommen til en vår og sommer med mye god tennis og hyggelig sosialt samvær!

Det vil i 2016 bli sterkt fokus på og arbeidet for at banen skal bli mest mulig benyttet og det vil bli arrangert forskjellige sosiale sammenkomster, hyggelige turneringer, kurs av forskjellig art, uforpliktende “Drop-in” kurs/instruksjon og sosiale ranking-kamper. Mye nytt utstyr vil bidra til å gi kursene ett godt kvalitativt nivå og spesielt vil den nye ballmaskinen bidra mye. Det er fortsatt mulig å bli med i den lille gruppen av medlemmer som har betalt seg inn på ballmaskinen og som benytter den til eget bruk; ta kontakt på info@konglungentk.no/924 67 266.

Mye har skjedd siden “Asker Hundeklubb” høsten 2014 flyttet trenings stedet på den gamle tennisbanen på Løkenes gård til plassen ved Thon Hotel Vettre og gårdeier Michael Rustad våren 2015 ga undertegnede anledning til å sette i stand igjen banen. I begynnelsen av mai begynte en flott gruppe av entusiastiske Vettre/Konglungen naboer i gang med å fjerne masse løv og kvister, store og små stener, diverse tonn med grov grus samt fjerning av tykke lag med torv/ugress. Senere er skråningene bak og på den ene langsiden blitt jevnet ut og det er blitt lagt tykke lag med bark vi fikk fra Michaels nabo og slektning Nils Fredrik Broch. Mange tonn med tennissand (som egentlig er brent leire…) er blitt lagt ut på banen, jevnet ut og valset i mange omganger over hele banen. Vi har vært heldige og i tillegg til de første tre tonn sand som ble kjøpt inn i mai har vi fått fem tonn gratis sand fra en leverandør av tennisbaner og tre tonn fra Oslo Tennisklubb. Dette kan høres mye ut, men er egentlig ett noe tynt lag når alt fordeles ut på banen og det er behov for ytterligere med tonn for å få en god bane. Vi håper på litt oppstarthjelp fra Asker kommune til dette.

September 22. 2015 ble klubben stiftet med undertegnede som styreleder/daglig leder, Jon Rustand nestleder, medlemmene Harald Halsenstensen, Lina Liu, Reidar Lie og Benedicte Rustand. I valgkomitéen sitter Michael og Margaret Rustad. Formålet med tennisklubben er å fremme interesse for å utvikle dyktighet i tennis, spesielt for barn og ungdom (§2 vedtektene).

For ytterligere å gjøre det hyggelig og sosialt vil det i år bli laget en krakk og bord mellom stengjerdet og tennisgjerdet der tilfeldig forbipasserende, venner og familie kan følge med på tennisspillet.

Christian Oppegaard – Formann
Løkenes, 14/02/2016