Du vil om kort tid motta epost med info om kursoppsett eller vi ringer deg.

Med vennlig hilsen
Christian Oppegaard – Daglig leder

Epost: post@konglungentk.no | Tlf: 924 67 266
Løkenes/Konglungen (Asker)