Medlemskap betinger at man har godtatt klubbens regler:
(se ellers vedtekter)    Etter at du har klikket på “Send” så meld deg inn via: Innmelding