Regler

Medlemskap betinger at man har godtatt klubbens regler:
(se ellers vedtekter)