Trener er Hans Christian Oppegaard og pris pr enkelt time er kr 700,- for enkeltpersoner og kr 900,- for grupper inntil fire personer. Instruksjon vil bli tilpasset de enkelte personers ferdighetsnivå. Send epost til post@konglungentk.no og meld interesse.

Trener Hans Christian Oppegaard har ingen formell Tennis-utdannelse utenom “Trener 1” kurs på 80-tallet. Han har uansett mange års god innsikt og erfaring i tennis-teknikk og instruksjon av både nybegynnere og viderekomne tennisspillere og holder seg godt oppdatert på moderne tennis.

Tennisinstruksjonen følger de enkle reglene til Oscar Wegner. Wegner er kjent som mannen bak moderne tennis slik vi kjenner den i dag. Fra Wikipedia: “These fundamentals include an emphasis on open stance, highly developed hand–eye coordination, impeccable timing characterized by waiting rather than early preparation of the stroke, and absence of self-conscious emphasis on footwork. The simplicity of the method is summed in the phrase “Find, Feel, Finish”.

Kjente tennisstjerners sitater om Wegner: