Ett hyggelig sted – hvordan vi i Konglungen TK skaper en god kultur

Banevedlikehold – Før og etter spill

De aller fleste viser god forståelse for hva som er anstendig oppførsel gjennom å respektere resten av klubbens medlemmer og ikke vurdere sin egen tid som mer viktig enn deres egen på følgende måter:

Konglungen TK
01.03.2021
Styret