Klubbkultur

Ett hyggelig sted – hvordan vi i Konglungen TK skaper en god kultur

  • Tennissporten har dessverre alltid hatt ett noe usympatisk trekk ved å tiltrekke seg personer som ønsker å føle seg mer verdt enn andre; sporten ble født som en aktivitet for den rike eliten. Dette gjør vi en innsats for å endre på ved å være mest mulig tilgjengelig og åpen samt å inkludere alle og det gjelder også de som ikke nødvendigvis kjenner de uskrevne reglene for etikett og oppførsel. Vi skal være 100% tolerante og hjelpe alle til å ha en god opplevelse.
  • Medlemmene inviteres jevnlig til å spille double og blir bedre kjent med hverandre. Gjestespill er meget velkommen og det oppfordres til dette; ingenting er bedre enn ett anlegg full av 8-10 venner som veksler på å spille double og koser seg på stedet.
  • Medlemmene i klubben kjenner hverandre gjennom allerede etablerte vennskap og familieforhold; de kjenner hverandre ellers lite medlemmene mellom. Dette er ikke en klubb som prioriterer masse kurs, privattimer eller særbehandling av enkelte som vil bli gode og trenger mange timer. Her prioriteres det at vanlige medlemmer får spilletid.
  • Alle medlemmer blir ønsket personlig velkommen og godt introdusert til alt hva klubben har å tilby samt hva det forventes av de nye medlemmene. Alle nye medlemmer må godkjenne klubbens regler før de melder seg inn.
  • Du skal føle at dette er ditt sted; utendørs grill med grillkull, tennvæske etc., etc. for alles bruk samt mulighet for å koble til høyttaler og spille musikk gir følelsen av at du er på ditt eget sted selv om grill og musikk sjelden benyttes. Det er ingen lås på anlegget og ingen høye gjerder på langsidene som lukker banen; dette gir en god følelse av at det er ett sted som blir respektert uten at alt må lukkes ned.
  • Vi følger opp de aller fleste av medlemmene med å gi god innføring i hvordan banen pleies best mulig, og det er satt opp instruks på hver banehalvdel der kostene henges. De som gjør en god jobb, får komplimenter og de som sluntrer får en hyggelig oppfølging. Det skal være en glede å etterlate stedet i like god stand, ryddig og pent slik du forhåpentligvis fant det.

Banevedlikehold – Før og etter spill

De aller fleste viser god forståelse for hva som er anstendig oppførsel gjennom å respektere resten av klubbens medlemmer og ikke vurdere sin egen tid som mer viktig enn deres egen på følgende måter:

  • Etter spill koster ikke bare banen (banen skal kostes også utenfor linjene), men koster OGSÅ linjene samt setter kostene tilbake på angitt plass i stedet for å slenge de på vilkårlige steder på anlegget slik at banen er pen og presentabel for nye spillere som da ikke må gjøre den jobben de forrige spillerne skulle gjort.
  • Vanner banen (hele banen – også utenfor doublelinjene og grunnlinjene) før spill (og etter spill hvis det ikke er noen som spiller etterpå, ellers er det den som har banen som har ansvar for vanning) når den er for tørr slik at den ikke blir løs i sanden og med groper for de som skal spille etterpå.
  • Ikke legger igjen brukte ballrør, bananskall, brukte grep og annet søppel på anlegget, men benytter søppelkassen slik at ikke nye spillere må rydde opp etter de som har forsøplet.

Konglungen TK
01.03.2021
Styret