Medlemmene innkalles til Ekstraordinært Årsmøte hos Styreleder Oppegaard i Løkenesveien 55, 1392 Vettre kl 19:00 Torsdag 30. November. Det skal stemmes for om klubben fortsatt skal være medlem i NIF eller ikke. Styret har avholdt styremøte 7. november og gjort vedtak om utmelding av NIF. Årsaken til at Styret ønsker utmelding av NIF er at det er for krevende å holde en organisasjon etter NIF’s vedtekter fordi medlemmene er for få, fordi klubben trenger de få inntektene de har og ikke ønsker å betale medlemskontingent til NIF samt at behovet for oppgradering/vedlikehold er godt nok sikret slik at stipend etc ikke er avgjørende for anleggets tilstand.

Vedlegg: Referat Styremøte 7.11.2017 – Utmelding NIF

Med vennlig hilsen
Christian Oppegaard
Styreleder