Til medlemmene i Konglungen Tennisklubb

Vettre, 23/05/2023

Innkalling til årsmøte i Konglungen Tennisklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Konglungen Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag den 14 juni kl 19:00 i Løkenesveien 55, 1392 Vettre.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12.06.2023 til post@konglungentk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.konglungentk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret Konglungen Tennisklubb
Vettre, 23/05/2023