Historie

Tennisklubbens bane er –  for hva som er kjent pr 2020 – Norges eldste tennisbane etter standarden “Lawn Tennis” (på bildet under kan man se at banen er inndelt i “soner” med linjer). Banen var mest sannsynlig tråkket jord og ikke en gressbane, og ble oppført ca 1874 av industriherre Halvor Schou som kjøpte gården med over 1 000 mål i 1873 av Christian Motzfeldts bo (d. 19/07/1873). Mest sannsynlig var det Schous kone Anna Cecilie Crowe (datter av den kjente generalkonsul Sir John Rice Crowe) som var pådriver for oppføringen av banen etter at hun hadde vært en tid i London og frekventert sosieteten der (tennis fikk ett stort oppsving blant sosieteten i 1870-årene mye grunnet den engelske major Wingfields portable tennisbane i kasse). Hennes far hadde også fått oppført en tennisbane (banemål fra før “Lawn Tennis”- standarden ble innført i 1877 for Wimbledon-turneringen 1877) ved direktørboligen “The House” (bygget i 1840-årene) da Crowe var direktør for kopperverket i Kåfjord/Finnmark fra 1826; Anna Cecilie spilte nok tennis på den banen. Schou fikk oppført det store stabburet (1874) som står ved enden av tennisbanen, drengstue og fjøs (1878) , forpakterboligen (1885) og den nylig restaurerte sommerboligen Esviken.

OB.A02923 – Kopi

Bildet er hentet fra http://digitaltmuseum.no. Motivet viser hoffsjef Fredrik (Fritz) Frantz Michael Wilhelm Rustad (med “boater” stråhatt til venstre) og tre ukjente menn på tennisbanen på Løkenes gård med tilskuere (døtrene Benedicte Rustad med rakett og Maia Rustad – dame med hatt som sitter i skyggen) og er tatt ca. 1890 av ukjent fotograf (sannsynligvis Marie “Lillemor” Rustad).

Hoffsjef Fredrik (Fritz) Frantz Michael Wilhelm Rustad og hans kone Marie Magdalene Schou (gift Rustad) var eiere fra 1914 etter Anna Cecilie’s død samme år. Fritz Rustad var hoffsjef først for kong Oscar II i 1904 og for kong Haakon fra 1905 til 1925, hans kone Marie var hoffdame for dronning Maud og kong Haakon og dronning Maud var derfor på besøk der en rekke ganger.

Skjermbilde

Bildet er hentet fra http://digitaltmuseum.no. Motivet viser Kongefamilien antagelig 1909. Fotografert hos hoffsjef Fredrik (Fritz) Frantz Michael Wilhelm Rustad og hans kone Marie Magdalene (Schou) på Løkenes gård. Tilstede er også hoffsjefens døtre og hans sønn Carl med kone Bergliot (bakerst til venstre). Midt i bildet er den unge Kronprins Olav.

Kong Olav var medlem av “Kristiania Lawn-Tennisklub” (i dag “Oslo Tennisklubb) der han var en ivrig spiller selv om han i følge eget utsagn aldri spilte turnering (“Tennis gjennom 80 år” av Dick Bjurstedt) og det er nok sannsynlig at han har spilt på banen på Løkenes gård.

Den svenske kong Gustav V avbildet ca 1910. Fritz Rustad var også i nært vennskapsforhold med en annen tennis-entusiast; den svenske kong Oscar Fredrik Wilhelm Olaf Gustaf Adolf (kronprins Oscars far Gustav V var datidens “Bjørn Borg” som internasjonalt kjent tennisspiller under navnet “Mr. G”) og som ofte kom på besøk på Løkenes.

Barna på Løkenes gård ca 1916.

Barna på Løkenes gård poserer før litt spill på banen. Bergliot "Bi" Rustad ca 10 år, senere Norgesmester, nr to fra venstre. Bildet tatt ca 1916.

Barna på Løkenes gård poserer før litt spill på banen. Bergliot “Bi” Rustad ca 10 år, senere Norgesmester, nr to fra venstre. Bildet tatt ca 1916.

Carl Rustads kone Bergliots (hun står sammen med sin mann på venstre side av bildet over Kronprins Olav) datter Bergliot “Bi” Rustad var meget god i tennis og vant flere mesterskap i 1930-årene, blant annet Norgesmesterskapet.

SONY DSC

Pokaler og fat ervervet av fru Bergliot “Bi” Rustad i 1930-årene er i gården Løkenes sin familie Rustad, Michael og Margrete, sitt eie og er stilt til disposisjon for fotografering av Christian Oppegaard

Tennisbanen har vært i bruk i vekslende grad gjennom årene. Før banen ble brukt til hundetrening/agility (ca 2005-2014) var det familien til Frits og Ellen Rustad som sørget for vedlikehold av tennisbanen. Etter at familien Oppegaard-Liu flyttet inn i Forpakterboligen høsten 2014 så er det tennisgale Christian Oppegaard (ildsjel i flere år i Oslo Tennisklubb) som, med velvillig tillatelse fra gårdeier Michael Rustad, har tatt initiativ til å skape nytt liv på banen. Klubben «Konglungen Tennisklubb» fikk sitt styre 22. september 2015 med styreleder Christian Oppegaard, nestleder Jon Rustand og styremedlemmer Harald Halstensen, Lina Liu, Reidar Lie og Benedicte Rustad.

Oppdatert 02.03.2016, Christian Oppegaard