Betingelser for deltagelse på kurs
Før påmelding til kursene forplikter spillere seg til å lese gjennom disse betingelsene. Ved påmelding til kurs har man automatisk godkjent disse betingelsene!

E-post
Spillere forplikter seg til å oppgi gyldig og aktiv e-postadresse ved påmeldingen. I forbindelse med alle aktiviteter og all trening sender vi ut all viktig informasjon via e-post. Adressene må derfor være riktige og aktive. Hvis dere ikke mottar e-post fra oss, må dere ta kontakt med oss

Påmelding
Deltagelse og påmelding til kurs er bindende og gjelder for hele sesongen. Man må betale hele kursavgiften selv om man velger å slutte kurset midt i terminen eller er borte noen treninger på grunn av sykdom eller skade. Spillere som kan fremlegge legeerklæring vil få 50% refusjon for den perioden man er skadet eller syk.

Mistede timer
Spillere må være forberedt på at kurstimer kan bortfalle som følge av seriespill, turneringer eller uforutsette hendelser (f.eks. sykdom hos trenere, dårlige værforhold, offentlige pålegg eller andre force majeure begivenheter). Dette gir ikke rett til økonomisk kompensasjon, men klubben vil bestrebe å tilby alternativ trening som erstatning for bortfalte kurstimer.

Medlem
Man må ikke være medlem av for å delta på kurs. Medlemsinformasjon og priser for medlemskap finner man på https://www.konglungentk.no/medlemskap/

Prøvetime
Klubben har ikke prøvetimer. Vi aksepterer imidlertid at en deltaker trekker seg etter første time på kurset – uavhengig av grunn. Man må gi beskjed senest 1 uke etter første time hvis man ikke ønsker å fortsette, og vil da kun bli fakturert for 1 time.

Betaling
Prisene er for en trening pr uke. Betales med Vipps til 19547 før første kurstime.

Fravær
Kursdeltakelsen er personavhengig, det vil si at man ikke kan stille med erstatter hvis man er fraværende fra en trening.
Man kan ikke ta igjen tapte timer som skyldes egne forhold (sykdom, reise, mm.) i andre grupper.